।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।। राम कृष्ण हरी ।।

Online
वारकरी संप्रदाय
अभ्यासक्रम परीक्षा

मुख्यपान

संतकृपा झाली ! इमारत फळा आली !!
ज्ञानदेवे रचिला पाया ! उभारिले देवालया !!
नामा तयाचा किंकर ! तेणे केला हा विस्तार !!
जनार्दन एकनाथ ! खांब दिला भागवत !!
तुका झालासे कळस ! भजन करा सावकाश !!

परीक्षेसाठी येथे लॉगिन करा.